Ferie w Mrągowie

Uczniowie z Warmii i Mazur od soboty rozpoczęli ferie zimowe, które potrwają do 5 lutego. Dla tych, którzy pozostali w domach Centrum Kultury i Turystki przygotowało szereg atrakcji. Jakich? Sprawdź tu. Samorząd Miasta zorganizował akcję „Zima w mieście” i tak, uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 4 będą uczestniczyć m.in. w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, teatralnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień. Miasteczko Westernowe ” Mrongoville” zorganizuje pokazy artystyczne w stylu country oraz zajęcia aktywizujące dzieci, w formie gier i zabaw ruchowych. Możemy również pozjeżdżać na „G4W”; a na zakończenie ferii, za sprawą Komendy Hufca ZHP bawić się na balu karnawałowym.