Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie

Mrągowskie Towarzystow Wędkarskie

Mrągowo – nieduże, urokliwe miasto, będąc stolicą Pojezierza Mrągowskiego, zawsze przyciągało miłośników naturalnej, nie skażonej przyrody i aktywnego wypoczynku. Wodniacy, myśliwi, a zwłaszcza wędkarze znajdowali tu idealne warunki do realizacji swoich pasji. W wyniku zmian (głównie likwidacji zakładów pracy), rozwiązaniu uległo wiele Kół wędkarskich.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r „Prawo o stowarzyszeniach..” (Dz,U. z 2001r. Nr 79, poz.855), w dniu 06. 09. 2001r., zorganizowano spotkanie członków Wojskowej Sekcji Wędkarskiej „Karaś” oraz rozproszonych wędkarzy nie zrzeszonych, w celu utworzenia dostępnej dla wszystkich, samodzielnej i niezależnej organizacji wędkarskiej działającej w Mrągowie. Wybrano zespół organizacyjny, wykonano dokumenty, dopełniono niezbędnych formalności.
Dnia 11.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS
wpisał do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000079328
Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie.
Statut MTW określał, że celem Towarzystwa ma być organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej, kształtowanie zasad koleżeństwa, etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego.
W dniu 16.02.2002 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie MTW, w którym wzięło udział 129 osób. Dokonano wyboru podstawowych struktur MTW:
W w 2003 r. zostaliśmy przyjęci do Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich z siedzibą w Kwidzynie. Liczyliśmy 265 członków.
W 2005 roku, zlikwidowano w Mrągowie Jednostkę Wojskową. Agencja Mienia Wojskowego wraz z placem ćwiczeń wojskowych, tzw. „poligonem”, sprzedała położone tam nasze łowisko, wniesione do MTW aportem przez członków byłej, Wojskowej Sekcji Wędkarskiej „Karaś”. Wykonany przez wędkarzy i przez wiele lat utrzymywany i zarybiany (ok. 10 ha) zbiornik wodny, jako „staw rybny” uatrakcyjniał ofertę AMW .
Nie uznano naszych starań. Nie posiadaliśmy żadnego „rządowego” papieru upoważniającego do roszczeń. Nowy właściciel teren ogrodził a wędkarzy wyprosił przy pomocy ochrony.

Po utracie łowiska, MTW zostało bez możliwości prowadzenia działalności statutowej. Wielu kolegów wskutek przeniesień służbowych, poszukiwaniu zatrudnienia wyjechało z Mrągowa. Sprzedanie ponad naszymi głowami naszego łowiska, spowodowało też wystąpienie z MTW kolejnych, rozgoryczonych kolegów, zmniejszając liczbę czynnych członków do kilkudziesięciu. Straciliśmy również lokal (i adres) w sprywatyzowanym budynku byłego klubu wojskowego.
W dniu 25.03.2006 r. odbyło się Walne Zgromadzenie MTW. Prezes Zarządu, za bezskuteczną obronę interesów MTW w Agencji Mienia Wojskowego, ustąpił z funkcji rekomendując do tej roli kol. Waldemara Nieżorawskiego (Radny miejski, przedstawiciel lokalnego biznesu) . Rezygnacja została przyjęta i zmiana dokonana. Cel najważniejszy to podjęcie starań o nowe łowisko oraz siedzibę.

Dzięki zabiegom nowego Prezesa, w 2006 r. użyczono nam dla potrzeb wędkarskich ok. 10 hektarowe jeziorko (zdjęcia).W zamian MTW zobowiązało się wobec właściciela i pod okiem specjalisty zadbać o rybostan. Ze składek członkowskich, corocznie zarybiano je narybkiem (karp, szczupak, amur, sum, węgorz) na kwotę 6-7 tys. zł.

W przeciągu kilku lat, jeziorko stało się atrakcyjnym łowiskiem. Pozwoliło zapewnić członkom Towarzystwa uprawianie wędkarstwa amatorskiego jak również zgłoszenia gotowości przeprowadzania wędkarskich imprez sportowych w ramach KFTW.
Po zmianie zapisów statutu i uzyskaniu pozytywnej decyzji Sądu, w grudniu 2008 r Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie uzyskało status
Organizacji Pożytku Publicznego.
Jako organizacja pozarządowa, włączyliśmy się w realizację zadań własnych samorządów, popularyzując nasze cele statutowe.
W maju 2009 r. byliśmy organizatorami XIV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich tradycyjnie połączonej z wędkarskimi zawodami spławikowymi i spinningowymi.
Podejmowaliśmy około setki delegatów i zawodników z Prezesem Zarządu Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich Zbigniewem Sitko, członkami władz krajowych Federacji stowarzyszeń wędkarskich oraz gości i osób towarzyszących temu przedsięwzięciu.
Z naszej strony w otwarciu obrad wzięli udział: Starosta Mrągowski pan Dominik Tarnowski, Wójt Gminy Piecki pani Maria Jarczewska, Przedstawiciel Wójta Mrągowa pan Bogdan Kossakowski, Burmistrza Miasta Mrągowo reprezentował Dyrektor CKiT pan Lech Gołębicki. Swoją obecnością zaszczycili nas Dyrektorzy Gospodarstw Rybackich z Mrągowa pan Henryk Kulas i Mikołajek pan Zbigniew Zieliński. Otwarcie obrad transmitowała lokalna telewizja iTV. Obecni byli korespondenci GO – Kuriera Mrągowskiego i Radia Planeta Mrągowo.
W czerwcu 2010r Zarząd wystartował w konkursie ofert na pozyskanie w rybackie użytkowanie (opuszczonego) obwodu rybackiego, ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkurs unieważniono. Ponownie uczyniliśmy w 2011 roku, tym razem z sukcesem. Staliśmy się rybacko-wędkarskimi użytkownikami obwodu rybackiego nr 66 jez. Głębokie, stanowiącym 3 jeziora o łącznej powierzchni trochę ponad 40 ha wody. (niedługo przekonacie się, że warto będzie tu przyjechać, również na ryby).
W czerwcu 2012 roku będziemy organizatorami maratonu karpiowego liczonego do pucharu KFTW. Cieszymy się na to spotkanie.
Będziemy zawsze pamiętać, jak zaskoczyła nas przyjazna, koleżeńska atmosfera w Federacji tak ze strony członków Zarządu Krajowego jak również Zarządów i Kolegów wędkarzy ze stowarzyszeń należących do Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich.
Szczególnie zobowiązani jesteśmy wobec Prezesa Zarządu Krajowego, Zbigniewa Sitko, życzliwego i koleżeńskiego. Zawsze miał czas, aby cierpliwie dzielić się z początkującymi swoją wiedzą, doświadczeniem i ogólnie dobrymi radami. Podobny klimat odczuwaliśmy uczestnicząc w corocznych Zjazdach czy innych spotkaniach wędkarskich. Uczyliśmy się nowej interpretacji prawa, poznawaliśmy techniki i metody organizacyjne. Nawiązaliśmy wiele osobistych, bardzo sympatycznych znajomości.
Najcenniejszym stało się to, że przestaliśmy działać po omacku i w osamotnieniu.
Za to wszystko serdecznie Wam Szanowni Koledzy dziękujemy.
Miało być krótko i „O nas”. Ale za nami 10 lat działalności. Obawiam się, że opuściłem wiele ważnych wątków, przede wszystkim samych naszych Wędkarzy – założycieli i kontynuatorów zorganizowanego wędkarstwa w Mrągowie, Mistrzyń i Mistrzów wędkarskiego hobby. Może wybaczą. Oni również jak ja, wolą spędzać czas nad wodą niż przy pisaniu historii. Są oni jak to mrągowianie – koleżeńscy i gościnni. Przyjedźcie do nas a przekonacie się Sami.
Zapraszamy do Mrągowa. żródło http://www.mtw-mazury.pl/o-nas