Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

ul. Wolności 2

11-700 Mrągowo

Godziny pracy:

07:30 – 15:30 po godz. 15:30 całodobowo pełniona służba dyżurna.

Komendant przyjmuje interesantów w poniedziałki od 14.00 do 16.00

telefony kontaktowe: Telefon alarmowy: 997

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie: 89 741-92-00

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji: 89 741-92-11

e-mail: policja@mragowo.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Mikołajkach: 87 421-93-00

Posterunek Policji w Pieckach: 89 742-16-84

fax: 89 741-92-05, 89 741-30-30

POLICYJNY ANONIMOWY TELEFON ZAUFANIA: 89 741-28-61