Nowe przedszkole w Mrągowie

Od 01.09.2011 rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do nowo powstałego przedszkola przy ulicy Mrongowiusza 59a. Niepubliczne przedszkole „Nasze pociechy” jest oddziałem przedszkola znajdującego się w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 14. Na chwilę obecną jest remontowany budynek, ale z pierwszym dniem przedszkolnym będzie gotowy przyjąć dzieci.

(zdjęcie pochodzi z innego przedszkola)

Przedszkole posiada własną stronę www.