Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r (NSP 2011), będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Tematyka spisu będzie bardzo zróżnicowana.

W spisie powszechnym będą zebrane dane w ramach następujących tematów badawczych: stan i charakterystyka demograficzna ludności, edukacja, aktywność ekonomiczna osób, dojazdy do pracy, źródła utrzymania osób, niepełnosprawność, obywatelstwo, migracje wewnętrzne, migracje zagraniczne, narodowość i język, wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego), gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych.

Spis będzie realizowany metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym (art. 5 ust.1 ustawy), w następującej kolejności: pobranie danych z systemów informacyjnych samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu
lub korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych; trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011r. Wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego; trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego; trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r.

Jak dokonać samospisu internetowego?

Należy wejść na stronę http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl, następnie wybrać zakładkę formularze spisowe, później wybieramy formularz identyfikacyjny i wpisujemy swoje dane oraz definiujemy hasło dostępu, na koniec wpisujemy kod z obrazka i przystępujemy do wypełniania formularza spisowego.

Pamiętajmy !

Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011. Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysiężony. Informacje zbierane w trakcie wywiadu będą wprowadzane bezpośrednio do urządzenia przenośnego, w które będą wyposażeni rachmistrzowie i niezwłocznie przekazywane do bazy danych w GUS.

Infolinia NSP 2011:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18
800 800 800 – numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych
22 44 44 777 – numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora

Jeśli natraficie na oszustów, niezwłocznie dzwońcie na 997 lub 112.

 

Źródło: GUS