Regulamin

Regulamin portalu Mrągowo Twoje Miasto.

1. Rejestracja oraz korzystanie z portalu jest darmowe.

2. Osoba rejestrująca się na portalu oraz umieszczająca ogłoszenie, dodająca treść do danej kategorii i obrazy do galerii,  wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas wprowadzania danych w bazie danych portalu www.mragowotm.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

3. Prawo do zarejestrowania się posiada każdy, kto wcześniej nie został ukarany permanentnym banem za łamianie regulaminu.

4. Prócz regulaminu w portalu obowiązuje prawo polskie oraz Netykieta. Łamanie prawa lub zasad Netykiety skutkuje permanentnym banem.

5. Użytkownik jest zobowiązany zachować wytyczne podczas wyboru profilu.

6. Użytkownik może odwołać się od decyzji moderatora u administratora pisząc email na adres admin@mragowotm.pl.

7. Intergralną częścią regulaminu są: regulaminy konkursów ogłaszanych na portalu Mrągowo Twoje Miasto oraz regulamin forum.

8. Wydawca tej witryny przyznaje Ci prawo przesyłania treści do danej kategorii oraz obrazów przeznaczonych do publikacji w naszej galerii. Treść jak i obrazy podlegają przepisom polskiej ustawy O prawie autorskim i innym przepisom krajowym i międzynarodowym chroniącym prawa własności. Możesz bez ograniczeń dodawać treść do danej kategorii oraz wczytywać obrazy własnego autorstwa, natomiast dzieła osób trzecich tylko i wyłącznie, jeśli posiadasz ich zgodę albo jesteś dysponentem praw własności. Każdą treść oraz obraz wczytujesz na własną odpowiedzialność, wyrażając tym samym zgodę na ich bezpłatną publikację w witrynie. Równocześnie przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku naruszenia praw osób trzecich i wszczęcia postępowania wyjaśniającego, Wydawca witryny jest zobowiązany udostępnić Twoje dane osobowe uprawnionym organom i podmiotom zajmującym się ochroną praw autorskich i majątkowych.

Regulamin ten wchodzi w życie z chwilą ukazania się.

Redakcja serwisu „Mrągowo Twoje Miasto” informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść umieszczane przez użytkowników, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, informacji o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady Netykiety.