Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”

„Jako jedyna organizacja w powiecie mrągowskim pracujemy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Nasze działania:
Realizacja programów terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców; prowadzenie terapii krótkoterminowej oraz grup wsparcia dla ofiar przemocy, osób uzależnionych, współuzależnionych, rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, organizacja bezpłatnego systemu poradnictwa specjalistycznego tj. prawnego i psychologicznego; organizacja czasu wolnego oraz imprez rekreacyjno-sportowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zbiórka pieniędzy na zakup protezy nogi dla naszego podopiecznego Remigiusza Kowala.

Od 2008r. współpraca z Bankiem Żywności w zakresie organizacji przedświątecznych zbiórek żywności oraz całorocznej dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców miasta Mrągowa.

Współpraca z Gminą Miejską Mrągowo przy opracowywaniu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Celem dalekosiężnym naszej Organizacji jest utworzenie hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

Przyjmujemy darowizny celowe oraz 1% za 2012r. z dopiskiem w PIT „dla Remika Kowala”.

Opinie o naszych działaniach można przeczytać/zamieścić na: http://www.polecamysobie.pl/

Darowizny można wpłacić przez: http://chcepomagac.org/285,stowarzyszenie-wielokierunkowej-pomocy-remedium,organizacja.html”