Piotr Krępeć – koncert

PIOTR KĘPEĆ w Mrągowie

W cyklu letnich koncertów na Deptaku

data: 12 sierpnia (piątek) 2011 r., godz. 18.00

Plac PCK – przy fontannie

W przypadku złych warunków pogodowych koncert przeniesiony zostanie do sali widowiskowej CKiT.