Rowerowy patrol

Od dwóch tygodni w Mrągowie można spotkać policyjny patrol rowerowy. Policjanci na rowerach przede wszystkim patrolują parki, promenadę przy jeziorze Czos, osiedla oraz imprezy plenerowe. Mają za zadanie zwalczać najbardziej dokuczliwe przestępstwa: kradzieże i rozboje uliczne. Policjanci również szczególną uwagę zwrócą na osoby spożywające publicznie alkohol oraz nieletnich popełniających czyny zabronione w miejscach publicznych.