Regulamin Forum

Regulamin określa zasady, jakie należy stosować przy użytkowaniu forum.
 
I. Zasady ogólne:
 
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
 
a) Administrator – osoba czuwająca nad właściwym funkcjonowaniem forum; posiada również funkcję moderatora; decyduje o wszystkim; jego decyzje są ostateczne,
 
b) Moderator – osoba strzegąca porządku w powierzonej jej kategorii forum. Moderator może usuwać i zmieniać posty lub też nie dopuścić do ich opublikowania, jeśli naruszają postanowienia niniejszego regulaminu; wymierza kary dla użytkowników łamiących regulamin forum, udzielając im upomnień, łącznie z bezwzględnym wykluczeniem z forum,
 
c) Użytkownik – osoba zarejestrowana na portalu www.mragowotm.pl; tzw. boty będą usuwane z forum,
 
d) Upomnienie – rodzaj kary wymierzanej przez moderatora,  
 
e) Ban – czasowe lub trwałe uniemożliwienie użytkownikowi korzystania z forum, 

 

 
f) Post – jakikolwiek materiał (temat, treść, odnośnik, obrazek itp.) zamieszczony na forum,
 
g) Nazwa użytkownika – imię, nick, login jakim będzie posługiwał się użytkownik,
 
h) Avatar – rodzaj obrazka, który będzie określał użytkownika.
 
II Postanowienia ogólne:
 
1. Administratorzy i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za posty umieszczane przez użytkowników na forum, zadaniem ich jest szybka reakcja na posty naruszające niniejszy regulamin.
 
2. Umieszczać posty może każdy użytkownik po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem forum.
 
3. Zabrania się umieszczania na forum jakichkolwiek postów,  które są niezgodne z obowiązującym prawem, a w szczególności: wulgarne, obraźliwe, oszczercze, nieprzyzwoite, będące wyrazem nienawiści, zawierające groźby karalne, nieetyczne, obrażające inne osoby, zawierające treści pornograficzne, propagujące niedozwolone substancje odurzające i treści niezgodne z prawem.
 
4. i wszelkich innych, które łamią ogólnie przyjęte zasady zachowań/postępowania w użytkowaniu forum.
 
5. Złamanie którejkolwiek zasady zawartej w punkcie II.3 przez użytkownika skutkować będzie natychmiastowym i stałym wykluczeniem z forum, bez uprzednio otrzymanych upomnień, bez możliwości odwołania się od decyzji do administratora.
 
6. Użytkownicy, którzy otrzymają 5 upomnień otrzymają bana na nick lub IP lub jedno i drugie, na okres 7 dni, użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji do administratora w ciągu 3 dni (łącznie z dniem otrzymania bana) na maila: admin@mragowotm.pl w temacie pisząc: odwołanie od bana na forum, odwołania w innej formie nie będą rozpatrywane.
 
7. Użytkownicy nagminnie łamiący postanowienia regulaminu co skutkowało otrzymaniem kilku banów (przynajmniej 3-ech), będą na stałe wykluczani z forum, bez możliwości odwołania od decyzji do administratora.
 
8. Prowadzenie dyskusji na forum powinno odbywać się według zasad dobrego smaku i wychowania, z zachowaniem zasad pisania, moderatorzy będą ingerować w dyskusję, gdy te będą naruszały regulamin forum.
 
9. Spamowanie i umieszczanie reklam jest zabronione, posty tego typu będą usuwane.
 
10. Post, którego tematyka nie odpowiada kategorii, w którym został zamieszczony, zostanie przeniesiony do odpowiedniej kategorii.
 
11. Usuwania postów na tym forum dokonują moderatorzy. Prośby o usunięcie postu będą spełniane tylko w sytuacji gdy post będzie naruszał niniejszy regulamin. Do zmian treści postu będzie służyła edycja i w ten sposób pomyłkę będzie można sprostować. Edytować można wciągu 15 minut od umieszczenia postu.
 
12. Można posiadać tylko jedno konto na forum.
 
13. Nazwa użytkownika nie może naruszać zasad zawartych w niniejszym regulaminie, nazwa użytkownika powinna być w miarę krótka.
 
14. Avatar użytkownika nie może naruszać zasad zawartych w niniejszym regulaminie, nie może być większy od wymiarów  150px-300px.
 
15. Naruszenie zasad dotyczących ilości posiadanych kont, nazwy użytkownika, avatara skutkować będzie usunięciem konta użytkownika.
 
16. Zabronione jest umieszczanie w jakiejkolwiek formie reklam na forum, można się zwrócić z prośbą do moderatora o pozwolenie umieszczenia reklamy.
 
17. Administratorzy i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania na stronę osób trzecich (włamania hackerskie) co doprowadzi do utraty danych użytkowników i ich postów oraz w jakiś sposób naruszy zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 
III. Postanowienia końcowe:
 
1. Zastrzega się prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
 
2. Jeśli treści zawarte w regulaminie są niezrozumiałe dla potencjalnego użytkownika – zabroniona jest rejestracja na forum.